Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre 02/06/2020

Rhai Adnoddau Defnyddiol | Some Useful Resources

#BlackLivesMatter

Crëwyd yr adnodd hwn yng nghyd-destun 'Black Out Tuesday'/'The Show Must Be Paused'. Detholiad bach iawn o ddolenni yw hyn, gyda phwyslais ar y celfyddydau. Mae'n ddigon hawdd gwneud mwy o ymchwil eich hunain. Mae'r adnoddau isod wedi'i rhoi at ei gilydd gan aelod o staff nad yw'n Ddu. Os gwelwch yn dda, gwrandewch ar leisiau pobl Ddu.

This resource was created in the context of 'Black Out Tuesday'/'The Show Must Be Paused'. This is a very small selection of links, with an emphasis on the arts. It's easy enough to do your own further research. These links were collated by a member of staff who is not Black. Please listen to the voices of Black people.




Darllenwch | Read


Cyswllt | Contact: [email protected]

( Made with Carrd )